Vzdělávací portál

pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje s neomezeným on-line přístupem do knihovny e-learningových kurzů společnosti RENTEL.

PERSONALISTA

Zapomenuté přihlašovací údaje pro zaměstnance PO JMK pro vstup do katalogu e-learningových kurzů si může k tomu určená a odpovědná osoba za danou PO vyžádat na rkovarik@rentel.cz.

Rozeslání přihlašovacích údajů zaměstnancům je pak již plně v rukou odpovědné osoby PO JMK.

Kurzy mohou zaměstnanci PO JMK bezplatně využívat k samostudiu, vyhledávání informací, seznámení se s e-learningem, ověřování znalostí apod.

 

Objednávkový systém umožňuje přihlásit zaměstnance ve zvoleném termínu do e-learningového kurzu se závěrečným testem, úspěšné složení kterého je podmínkou pro vydání osvědčení o absolvování.

V den zahájení studia obdrží přihlášený zaměstnanec potřebné informace e-mailem, další pak najde po vstupu do kurzu.

Vydání osvědčení je zpoplatněno dle platného speciálního ceníku pro PO JMK.

 

PŘIHLÁŠENÍ DO OBJEDNÁVKOVÉHO SYSTÉMU

Zapomenuté údaje jsou pak k vyžádání na rentel@rentel.cz.

!!! Do kolonky „Sleva“ v objednávce uvádějte vždy POJMK a cenu kurzu – viz ceník a návod pro objednávky. !!!

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Pro přidělení jména a hesla do objednávkového systému.

!!! Za název organizace v registračním formuláři doplňte v závorce „POJMK“. !!!

NOVINKY A DALŠÍ INFORMACE,

které by vás mohly zajímat.